Čišćenje

U većini slučajeva sirov materjala koji dospeva do mlina nije čista žitarica. Sav strani materjal koji je u žitarice dospeo tokom žetve, transporta i skladištenja mora se odstraniti. Odstranjivanje takvih nečistoca garantuje kvalitet krajnjeg proizvoda.

Nase mašine odvajaju defekte od zrna sa maksimalnom prećiznošću na osnovu različitih fizičkih osobina: veličina, dužina, gustina, oblik i čvrstina.