PROCESNE TEHNOLOGIJE

Čišćenje

Čišćenje

detaljnije
Transportovanje

Transportovanje

detaljnije
Mlevenje

Mlevenje

detaljnije
Prosejavanje

Prosejavanje

detaljnije
Sušenje

Sušenje

detaljnije
Mešanje

Mešanje

detaljnije
Doziranje

Doziranje

detaljnije
Prženje i pečenje

Prženje i pečenje

detaljnije
Prženje i pečenje

Čokoladiranje

detaljnije
Pakovanje i merenje

Pakovanje i merenje

detaljnije
Automatizacija

Automatizacija

detaljnije