Peć za kikiriki suncokret semenku

Peć za kikiriki suncokret semenku

NAMENA
Pečenje kikirikija i suncokretovih semenki  i semenki od tikve.

OPIS RADA
Bubanj leži na četiri točka od kojih su dva pogonska. Grejači su statični i nalaze se u osi bubnja.  S unutrašnje strane bubnja ugrađene su lopatice koje mešaju kikiriki. Po završetku pečenja otvara sr bočni poklopac i materijal pada u korito.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • instalirana snaga  12KW
  • veličina šarže  100kg
  • vreme pečenja šarže  1 sat
  • gabarit 1,6 x 2,2 x 1,8m

Materijal izrade INOX.