Prosejavanje

Princip prosejavanja se zasniva na cirkularnim pokretima sita koji odvaja lake čestice od malih ali i lakih čestica.

Mi nudimo veliki spektar rešenja za prosejavanje i kalibraciju brašnastih proizvoda od žita, raži, pšenice. Naš sistem prosejavanja integralnog brašna se karakteriše visokim kvalitetom prosejavanja na minimalnom prostoru, odličnom efikasnošću i lakim pristupom.