Pržionica za kafu

Pržionica za kafu

NAMENA
Mašina je namenjena za pečenje sirove kafe i hlađenje posle pečenja.

OPIS RADA
Ispod koša na ulazu kafe u bubanj nalazi se usitna komora iz koje ventilator usisava primese i tako pročišćava kafu. Bubanj sa zrnima kafe rotira i sa svojim unutrašnjim lopaticama meša kafu tokom pečenja. Ispod bubnja instalirani su grejači elektrootporni ili gasni. Oko bubnja, na rastojanju 30mm, postavljena je termo izolacija osim na delu iznad grejača.Posle pečenja kafa se iz bubnja presipa u hladnjak. Hlađenje se ubrzava strujom vazduha kroz perforirano dno iz ventilatora postavljenog ispod mešača. Hladnjak se prazni otvaranjem bočnog ispusta uz stalno okretanje mešača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • kapacitet 60kg sirove kafe u jednom ciklusu
  • trajanje ciklusa 45min
  • snaga svih motora 1,8kW
  • snaga grejača 20kW

Delovi koji su u dodiru s kafom su od INOX čelika.

Proizvodimo i pržionice sledećih kapaciteta:20, 30, 40, 50, 80, 100kg sirove kafe po ciklusu.